BELLO, COLISEO TULIO OSPINA
2017-06-02 8:00 pm

5

vs

3

Nombre Apellido Cargo
OSWALDO GOMEZ OTHER
JOSE CUERO REFEREE_2
JACOBO CHAPARRO REFEREE_3
NILSON NOREÑA TIMEKEEPER
OTHER
APARTADO, SANTIAGO SANTA CRUZ RAMBAY
2017-06-09 7:15 pm

4

vs

4

Nombre Apellido Cargo
HUGO CAMARGO OTHER
YURI GARCIA REFEREE_2
FIDIAS MESTRA REFEREE_3
SONIA ZAMBRANO TIMEKEEPER
OTHER
APARTADO, SANTIAGO SANTA CRUZ RAMBAY
2017-06-10 10:15 am

1

vs

3

Nombre Apellido Cargo
YURI GARCIA OTHER
HUGO CAMARGO REFEREE_2
FIDIAS MESTRA REFEREE_3
SONIA ZAMBRANO TIMEKEEPER